07-401 Ostrołęka, ul.Kołobrzeska 4.

biuro@sinapis.pl
tel: +48 795 701 444 – właściciel
www.sinapis.pl