Płyty faliste cementowe

Włóknocement produkuje się z surowców naturalnych i neutralnych wobec środowiska. Są to cement, woda, wypełniacze
(np. miał wapienny) oraz włókna stabilizujące (w formie siatek lub tkanin), służące jako zbrojenie. Włóknocement to niepalny materiał budowlany nadający się do zastosowania w obiektach budowlanych każdego rodzaju i o dowolnej wysokości. Jest wytrzymały, trwały, odporny na korozję biologiczną, działanie czynników atmosferycznych (mróz i wilgoć) oraz promieniowanie ultrafioletowe. Jest łatwy w obróbce (także za pomocą narzędzi powszechnie stosowanych
na budownictwie) i montażu. W przeciwieństwie do dawnych płyt włóknisto-cementowych (popularnie nazywanych eternitem) nie zawiera szkodliwego azbestu. Z włóknocementu wykonuje się pokrycie dachowe, elewacje oraz elementy wykończenia okien połaciowych i mansardowych, kominów, okapów.

Charakterystyka:

  • Długowieczność – 30-40 lat
  •  obciążenia mechaniczne – niedozwolone
  •  chemiczne działanie roztworów buforowych – dozwolon
  •  chemiczne działanie roztworów kwaśnych – niedozwolone
  • masa dachu – 14-20 kg/m2• min. dopuszczalne nachylenie – 10%

 

Projektowanie i instalacja


Projektowanie i instalacja

   Trwałość wszystkich elementów pokrycia :
• budynki przemysłowe – nie mniej niż 30-40 lat
• mieszkalne i budynki użyteczności publicznej – w granicach 30-40 lat

Na schematach układy płyt należy określić miejsca docelowe płyt ze ściętymi kątami: z jednym ściętym kątem – skrajne płyty;z dwoma ściętymi kątami – zwykłe płyty. Początkowe i końcowe płyty okapowego rządu nie wymagają cięcia kątów. Długość małego przyprostokątne odpowiada wielkość nakładu w poprzek pochylenia , a wielkość przyprostokątne odpowiada wielkości nakładu wzdłuż pochylenia.

Montaż-układanie płyt
Faliste płyty układane na więźbe , która jest wykonana z drewnianych krawędziaków 60x60mm lub desek 60х120mm. Krawędziaki więźby przybija do krokwy za pomocą gwoździ lub wkrętów . Рodłoże pod kosz robią z dwóch desek 60x250mm, które stawiają pod kątem jedna do drugiej. Рodłoże pod kalienice wykonane są z drewnianego trzonka 60x120mm i desek kalenicowych 60x150mm. Kierunek rozpoczęcia układania płyt falistych na dachu jest zawsze przeciwny kierunkowi występowania wiatrów deszczonośnych. 

Płyty układa się we wszystkich wypadkach prostopadle od okapu do kalenicy. Długotrwałe magazynowanie wyrobów wymaga zadaszenia chroniącego przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. W przypadku magazynowania płyt falistych na placu budowy w okresie montażu, palety należy ustawić na równym i suchym podłożu, ewentualnie na chroniącej przed wilgocią membranie, np. z folii lub podobnego materiału. Opakowanie z tworzywa sztucznego należy zdjąć, a stosy płyt przykryć np. plandeką tak, aby możliwa była wentylacja wokół palet. Dopuszcza się okres czteromiesięcznego, prawidłowego magazynowania wyrobów na placu budowy. W każdym wypadku płyty muszą być ułożone na równym i suchym podłożu. Płyty, które ulegną zawilgoceniu na paletach – z powodu opadów albo skroplin – mają tendencję do wydzielania wolnego wapna – wykwitów wapiennych i odbarwień nie podlegających reklamacji i nie będących wadą technologiczną. Obcinać rogi i robić otwory montażowę należy w sposób mechaniczny, wykorzystując przy tym środki ochrony dróg oddechowych.
Przy montażu płyt na pochyleniach należy dotrzymywać się następnych zasad : 
Cięcie rogów
• płyty należy układać równoległymi rzędami w kierunku od jednego frontonu do innego, zapewniając przy tym szczelność, wielkośc nakładu górnej płyty na dolną musi być 200mm, przy nachyleniu dachu 10-20% długość nakładu powinna być zwiększona do 300mm z obowiązkową przystąpieniem do uszczelniania połączeń.
• trzymać kątnice 90 stopni między krawędziami płyt drugiego rzędu i linią okapu
• Płyty faliste mogą wychodzić poza linję gzymsu na 80 mm
• wymagana wielkość luzu pomiędzy skośnymi ścięciami Cięcie rogów
-każdą płyte należy mocować dwoma gwoździami o długości 120 mm lub wkrętami 100x6mm z podkładką i miękkimi uszczelkami; płyty mocuje się na
drugiej fali.
– gwoździe wbijać tak ,aby główka gwoździa na 3-4mm nie dochodziła do powierzchni płyty; gwoździe nie wyginać; wkręty, zakręcone do oporu, odkręcić na 0,5-1 obrót.
Mocowanie płyt falistych włóknistocementowych należy wykonywać środkami określonymi w projekcie. Dla ochrony przed korozją części ,które wystają ponad dachem,należy pokryć specjalną farbą. GBR Montaż drabinek i innych urządzeń do obsługi dachu należy wykonywać w gotowej postaci z mocowaniem ich zgodnie z zaleceniami projektu. Płyta falista włóknisto-cementowa wykonanа z cementu, kamienia i zbrojona cienkimi włóknami sztucznego lub naturalnego pochodzenia,dlatego z czasem taki dach nie tylko nie traci wytrzymałości,a wręcz przeciwnie,staje się mocniejszy.
Przecież w produktach są około 85% cementu,а cement – kamień, zyskuje na sile w ciągu 100 lat. Dom z dachem z płyty falista włóknisto-cementowa – architektoniczna idea,która rzuca się w oczy od razu. Im bardziej skomplikowana konstrukcja dachu ,tym lepiej na nim wyglądają płyty falistą włóknisto-cementową. “CBR group” oferuje wybór płyty o różnej długości:1,75×1,13 oraz 1×1.13 , to zapewnia całkowite zaspokojenie roszczeń konsumenta , podkreśla architektoniczną kompozycję dachu i robi go atrakcyjnym.
Długotrwałe magazynowanie wyrobów wymaga zadaszenia chroniącego przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. W przypadku magazynowania płyt falistych na placu budowy w okresie montażu, palety należy ustawić na równym i suchym podłożu, ewentualnie na chroniącej przed wilgocią membranie, np. z folii lub podobnego materiału. Opakowanie z tworzywa sztucznego należy zdjąć, a stosy płyt przykryć np. plandeką tak, aby możliwa była
wentylacja wokół palet. Dopuszcza się okres czteromiesięcznego, prawidłowego magazynowania wyrobów na placu budowy. W każdym wypadku płyty muszą być ułożone na równym i suchym podłożu. Płyty, które ulegną zawilgoceniu na paletach – z powodu opadów albo skroplin – mają tendencję do wydzielania wolnego wapna – wykwitów wapiennych i odbarwień nie podlegających reklamacji i nie będących wadą technologiczną.
C E R T Y F I K A T Y: