SILOE - METALOWE SYSTEMY RYNNOWE

  wg. obwodu rynny (wsad) 400 333 280 250
  wg. średnicy 192 153 125 105
Rura spustowa 150 / 120 120 / 100 100 / 80 80

TABELKA ROZMIARÓW

SCHEMAT SYSTEMU

KOLORYSTYKA

ELEMENTY SYSTEMU